Neem contact op

U heeft letselschade? Neem contact op en krijg gratis antwoord op al uw vragen

Direct contact

Onze aanpak in een letselschadezaak

Het realiseren van een rechtvaardige schadevergoeding is een juridisch proces. In letselschadezaken zijn er 7 stappen te onderscheiden: 

Uit het intakegesprek zal blijken of u mogelijk recht heeft op een schadevergoeding. In dit gesprek wordt de haalbaarheid van uw letselschadezaak beoordeeld.

Tijdens het intakegesprek stelt onze letselschade expert u vragen over:

 • het soort letsel
 • de toedracht van het ongeval/het voorval
 • de aansprakelijkheid
 • de gegevens van de voor uw schade aansprakelijke partij
 • het verloop van het opgelopen letsel (diagnose, medische behandeling, beperkingen etc.)
 • uw werk (indien van toepassing)
 • de taken in en om het huis
 • de materiële schade (medische kosten (o.a. eigen risico van de zorgverzekering, kosten van huishouding), extra kosten voor persoonlijke verzorging, aanpassingen woning of auto, extra kosten voor vakanties, verhuiskosten, extra slijtage, kleding, minder inkomsten, extra vervoerskosten, kosten ziekenhuisverblijf, hogere verzekeringspremies en wettelijke rente)
 • immateriële schade

Het kan voorkomen dat de letselschade expert adviseert om onze medisch adviseur in te schakelen voor medisch advies. Dit ter onderbouwing van uw letselschade. Het intakegesprek vindt persoonlijk bij ons op kantoor of bij u thuis plaats.

Voor meer informatie neemt u contact op met ons op tel: 010-841 58 85

Letselschadebureau Zorg onderzoekt samen met u wie aansprakelijk is voor uw schade. De verzekeraar van de persoon die de letselschade heeft veroorzaakt wordt door ons aansprakelijk gesteld. De aansprakelijkheid moet erkend worden door de tegenpartij om uw letselschadezaak verder door te kunnen zetten.

Voor meer informatie neemt u contact op met ons op tel: 010-841 58 85

Om uw letselschadezaak goed op te bouwen zal het nodig zijn om alle relevante gegevens op te vragen. Dit betreft informatie over het ontstaan van het ongeval, nodig voor de beoordeling van het letsel. De informatie van de politie, medische gegevens, uw huisarts, fysiotherapeut en behandelend specialisten worden gevraagd. Wij zullen vanzelfsprekend uw geleden schade en te lijden schade inventariseren. In veel gevallen zullen er ook inlichtingen worden ingewonnen bij bijvoorbeeld uw werkgever of het UWV.

Voor meer informatie neemt u contact op met ons op tel: 010-841 58 85

Wanneer de aansprakelijkheid door de tegenpartij is erkend wordt er door Letselschadebureau Zorg verzocht een voorschot over te maken.. Een voorschot is om te voorkomen dat u in de financiële problemen komt. Kosten die vergoed worden zijn kosten die u zonder het letsel niet zou hebben gemaakt. Denkt u hierbij aan de gemaakte reiskosten, aanschaf van medicijnen of bijvoorbeeld inschakeling van huishoudelijke hulp. Houd de gemaakte kosten bij en bewaar de bonnen en nota’s voor het aanvragen van een voorschot. Deze bonnetjes en nota’s zullen dienen als onderbouwing voor de voorschotten

Voor meer informatie neemt u contact op met ons op tel: 010-841 58 85

Tijdens het verloop van uw letselschadezaak zal uw herstel nauwlettend gevolgd worden. Als u op een gegeven moment geen klachten meer heeft en alles weer kunt wat u voor het ontstaan van het letsel ook kon doen, dan kan uw letselschadezaak worden afgewikkeld. Indien uw klachten niet verdwijnen zal onze medisch adviseur onderzoeken in welke mate er sprake is van blijvend letsel en wat de gevolgen kunnen zijn. Hierbij gaat het om of u nog kunt werken, maar ook of u alle nevenactiviteiten van voor het letsel kunt verrichten. Met deze informatie kunnen wij voor u de toekomstige schade gaan berekenen.

Voor meer informatie neemt u contact op met ons op tel: 010-841 58 85

De afwikkeling van de letselschade kan op verschillende manieren geschieden. Er zijn drie manieren die het vaakst van toepassing zijn:

 • De aansprakelijke partij is bereid het schadebedrag te betalen. Uw letselschadezaak zal middels een vaststellingsovereenkomst worden afgewikkeld.
 • De aansprakelijke partij is het niet eens met het te betalen schadebedrag en doet een tegenvoorstel. Dit gebeurt als bepaalde schadeposten voor discussie vatbaar zijn. In dit geval ontstaat een onderhandelingsfase waarbij uw letselschadezaak wordt afgewikkeld.
 • De aansprakelijke partij is het niet eens met het gevorderde schadebedrag en wil niet onderhandelen. In dit geval kan er geadviseerd worden om een gerechtelijke procedure op te starten.
Voor meer informatie neemt u contact op met ons op tel: 010-841 58 85

Wanneer uw letselschadezaak is afgewikkeld en u heeft een schadevergoeding ontvangen dan kunt u weer verder met uw leven. Wij zorgen ervoor dat u over uw schadeuitkering geen belasting hoeft te betalen.

Voor meer informatie neemt u contact op met ons op tel: 010-841 58 85

Meer weten?

Als u graag meer wilt weten over uw mogelijkheden in uw letselschadezaak, twijfel dan niet en neem gerust contact op met Letselschadebureau Zorg. Ons team staat graag voor u klaar.

Wat zeggen onze klanten

Binnen een uur kreeg ik duidelijkheid. Ik ben geweldig bijgestaan en achteraf geen verassende kosten. Het heeft me echt geen cent gekost, een geluk bij een ongeluk.

Adnan Azghay

Voor werkgevers

Uw werknemer arbeidsongeschikt en letselschade opgelopen door toedoen van een ander? Neem contact met ons op voor het verhalen van de nettoloon schade en re-intergratie kosten van de werknemer.

Vacatures | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy | Klachten