Neem contact op

U heeft letselschade? Neem contact op en krijg gratis antwoord op al uw vragen

Direct contact

Privacy

1. Verwerking persoonsgegevens

Letselschadebureau Zorg verwerkt persoonsgegevens bijvoorbeeld ter uitvoering van een overeenkomst of ten behoeve van deelname aan een productie. Het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens is belangrijk voor Letselschadebureau Zorg. Zij hanteert hierbij de strikte Europese richtlijnen die in Nederland gelden voor de verwerking van persoonsgegevens.

2. Doel

Letselschadebureau Zorg kan uw persoonsgegevens opnemen in haar bestand. Letselschadebureau Zorg gebruikt deze gegevens ter uitvoering van de overeenkomst die de betrokkene met Letselschadebureau Zorg heeft (waaronder begrepen maar niet beperkt tot abonnementsovereenkomsten, deelnameovereenkomsten, nieuwsbrieven, downloads of overige leveringsovereenkomsten), om de betrokkene te informeren over interessante acties, prijsvragen, producten of diensten van Letselschadebureau Zorg, haar partners of zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Ten behoeve van analyse, verrijking of validatie van uw persoonsgegevens kunnen externe databronnen geraadpleegd of ingezet worden. Voor toezending van informatie met gebruikmaking van elektronische gegevens, zal Letselschadebureau Zorg te allen tijde óf de uitdrukkelijke toestemming ("opt-in") van de betrokkene verkrijgen óf dit zal geschieden in het kader van gelijksoortige diensten van Letselschadebureau Zorg, waarbij de mogelijkheid zal worden geboden bezwaar aan te tekenen tegen de toezending ("opt-out").

3. Aanpassingen / afmelding

Indien uw gegevens zijn opgenomen in het bestand van Letselschadebureau Zorg kunt u zich door middel van een uitschrijflink bij een (commerciële) uiting te allen tijde afmelden. U heeft bovendien het recht u tegen direct marketing of verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden te verzetten. Daarnaast heeft u het recht Letselschadebureau Zorg te verzoeken uw persoonsgegevens te corrigeren en/of uw persoonlijke profiel aan te passen. Voor al deze aanpassingen kunt u een email sturen aan info@letselzorg.nl Dit e-mail adres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. of een bericht sturen aan:

Letselschadebureau Zorg
van Harenstraat 7
3027 EV Rotterdam

4. Bezoekersgegevens

Via haar websites kan Letselschadebureau Zorg algemene bezoekersgegevens verzamelen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de hoeveelheid bezoekers en het aantal klikken op bepaalde pagina's. Daarnaast kan Letselschadebureau Zorg of een externe partner in bepaalde gevallen automatisch (niet via gebruikersregistratie) informatie verzamelen zoals schermresolutie, type browser en de wijze waarop men surft. Deze informatie wordt gebruikt voor het uitvoeren van analyses om hiermee het aanbod op onze websites te verbeteren. Deze informatie wordt onder andere verkregen door gebruikmaking van zogenaamde "cookies". Op verzoek van de gebruiker kunnen functionaliteiten die gebruik maken van cookies (zoals geautomatiseerde herkenning) in- en uitgeschakeld worden in de browser of op de website. Wanneer het gebruik van cookies in uw browser is uitschakeld zijn sommige functionaliteiten mogelijk niet beschikbaar. Voor bijvoorbeeld het tegengaan van (betalings)fraude of misbruik zal in sommige gevallen ook het IP-adres worden geregistreerd.

5. Wijzigingen

Letselschadebureau Zorg behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. De laatste versie is te allen tijde via onze website www.mamascreen.com op te vragen. Wij raden u aan om regelmatig de privacyverklaring te raadplegen om na te gaan of deze is gewijzigd.

Wat wij voor u doen

  • Beoordelen de haalbaarheid van uw letselschadezaak kosteloos.
  • Ook de daadwerkelijke behandeling van uw letselschadezaak is over het algemeen kosteloos voor u.
  • Aansprakelijk stellen van wederpartij
  • Regelen uw letselschadezaak van A tot Z
Meer over onze aanpak

Voor werkgevers

Uw werknemer arbeidsongeschikt en letselschade opgelopen door toedoen van een ander? Neem contact met ons op voor het verhalen van de nettoloon schade en re-intergratie kosten van de werknemer.

Vacatures | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy | Klachten